หลักการลดไขมันที่ถูกต้อง ใน 4 นาที

อธิบายหลักการลดไขมันที่ถูกต้อง ใน 4 นาที

Lesson Summary

ลดอาหารที่มีไขมันและโปรตีนที่มากกว่าที่จำเป็น ปล้นเวลาของการสั่งอาหารที่เสร็จก่อนเวลาทานเล่นเกมและใช้ชีวิตออนไลน์ เริ่มออกกำลังกายและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูง ประเภทของกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีสถิติที่ดีคือ การวิ่ง วิ่งขึ้นลง ปั่นจักรยาน ยกน้ำหนัก ฟิตเนสและการออกกำลังกายโดยรวมใน 4 ครั้ง/สัปดาห์

นี่คือหลักการที่จะลดไขมันที่ถูกต้องใน 4 นาที:

  • ลดการรับประทานไขมันและโปรตีนที่เกินจำนวนที่จำเป็น
  • ลดการใช้ชีวิตออนไลน์และใช้เวลาในการสั่งอาหารที่เสร็จก่อนทานอาหาร
  • ออกกำลังกายและหลีกเลี่ยงอาหารท

Complete and Continue